round-white-pill-410×350

photo of a white pill that looks similar to Mifepristone